Rekrutacja – Liceum

DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMIANKACH 

ZASADY REKRUTACJI

Zapisy kandydatów do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach prowadzone są w sekretariacie szkoły przy ul. Wiślanej 35. Dodatkowo zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną. 

tel. do Dyrektora Szkoły:  537 930 038

tel. do Sekretariatu Szkoły: (22) 888 9 222

E-mail Dyrektor: dyrektor@eduspoleczna.pl

E-mail szkoły: rekrutacja@eduspoleczna.pl

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Dzień Otwarty - spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów (przyszłych absolwentów szkoły podstawowej) odbędzie się w dniu:

14.03.2020 r. w godzinach 11:30 – 14:30 (sobota), ul. Wiślana 35 (05-092 Łomianki).

Podczas spotkania Dyrektor Szkoły szczegółowo przedstawi program szkoły. Dzień Otwarty będzie również okazją do poznania budynku szkoły, rozmów z uczniami oraz nauczycielami Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 będzie przebiegała zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej.

 

 

Formularz rekrutacyjny  do  LO

(na bierzący rok szkolny 2019/20)

Skorzystaj z poniższego formularza aby zgłosić kandydata do naszej szkoły:



Dane ucznia:



Adres zamieszkania:



Dane rodziców:



Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Rekrutacji, z Regulaminem Opłat oraz Polityką Prywatności zawartą na stronie www.eduspoleczna.pl i akceptuję ich warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w procesie rekrutacji.



Archiwa

Edukacja Społeczna